Kullanım Koşulları ve Üye Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi Kullanım Koşulları

 

1.1 Bu web sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde web sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2 Bu web sitesinde sunulan hizmetler Timya Online Tasarım tarafından sağlanmaktadır (bundan böyle kısaca "tisortsepeti" olarak anılacaktır) ve web sitesini'nin yasal sahibi tisortsepeti olup, web sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi tisortsepeti’ne aittir.

1.3 İşbu kullanım koşullarını tisortsepeti gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak web sitesinde yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4 web sitesi hizmetlerinden yararlanan ve web sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, tisortsepeti tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5 tisortsepeti, bu web sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Tanımlar 2.1 SİTE: 
www. tisortsepeti.com.tr alan adından ve bu alan adına bağlı altalan adlarından oluşan web sitesi

2.2 ÜYE: Site'ye tisortsepeti tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve tisortsepeti tarafından üyeliği onaylanan, Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullardahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

2.3 KULLANICI: tisortsepeti web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4 İÇERİK: web sitesinde ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.5 WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: web sitesi vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle tisortsepeti arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.6 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. Hizmetlerin Kapsamı 3.1 tisortsepeti’ nin, web sitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2 tisortsepeti’ nin, web sitesi üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; tisortsepeti’ ne ait www.tisortsepeti.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından tisortsepeti adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3 tisortsepeti, web sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri web sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4 web sitesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların tisortsepeti tarafından belirlenecek ve web sitesinin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. tisortsepeti, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri wen sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. Genel Hükümler

4.1 web sitesi üzerinden, tisortsepeti 'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında tisortsepeti’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır.

tisortsepeti bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, tisortsepeti 'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2 tisortsepeti, web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, web sitesi üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Web sitesi muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler web sitesine verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile web sitesinde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesinde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve tisortsepeti 'nin web sitesinde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3 KULLANICI ve ÜYE, web sitesindeki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda web sitesinin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan tisortsepeti sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan tisortsepeti sorumlu değildir.

4.4 tisortsepeti, işbu web sitesi ve web sitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve web siteyi kullanma koşulları ile web sitesinde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, web siteyi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, web sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Web sitesinin kullanımı ya da web siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

tisortsepeti, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5 Web sitesi dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı tisortsepeti 'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, tisortsepeti çalışanlarının ve yöneticilerinin, tisortsepeti yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. tisortsepeti, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

4.6 Web siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, tisortsepeti ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin web sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı tisortsepeti 'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7 İşbu web sitesinin sahibi tisortsepeti 'dir. Bu web sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve web sitesinin sunumu tisortsepeti 'nin ya da tisortsepeti 'nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu web sitesindeki bilgilerin ya da web sitesi sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile web sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan web sitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla tisortsepeti ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, tisortsepeti hizmetlerini, tisortsepeti bilgilerini ve tisortsepeti 'nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının tisortsepeti 'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve tisortsepeti 'nin yazılı izni ile mümkündür.

4.8 tisortsepeti, web sitesi üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. tisortsepeti aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak tisortsepeti için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya tisortsepeti 'nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9 İşbu web sitesi Kullanım Koşulları dâhilinde tisortsepeti tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde tisortsepeti ; tisortsepeti hizmetleri, tisortsepeti bilgileri, tisortsepeti telif haklarına tâbi çalışmaları, tisortsepeti ticari markaları, tisortsepeti ticari görünümü veya bu web sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

• tisortsepeti, web siteye erişilmesi, web sitesinin ya da web sitesindeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. tisortsepeti, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu web siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da wen sitesinin kullanılması ile tisortsepeti 'nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. Devir tisortsepeti, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, tisortsepeti,işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifaetme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, tisortsepeti için, gecikme,eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrütaddedilmeyecek veya bu durumlar için tisortsepeti 'nden herhangi bir namaltında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğalafet, isyan, savaş,grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları,elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlıolmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tisortsepeti 'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşmedahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbulMahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

9. Yürürlülük ve Kabul İşbu "web sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", tisortsepeti tarafından web sitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini web siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. tisortsepeti, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek web sitesi üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.